Web stranica Trade Aira sastoji se od različitih sadržaja koje održava Trade Air. Posjećujući ovu stranicu ili koristeći se njome, pristajete na ovdje navedena pravila. Web stranicom Trade Aira možete se koristiti uz uvjet da pristanete na pravila, uvjete i objave koje ona sadržava, bez modifikacija. Koristite li se ovom stranicom, smatra se da se slažete sa svim pravilima, uvjetima i odredbama.

Modifikacija ovih pravila korištenja
Trade Air redovito provjerava i ažurira informacije objavljene na stranici. Trade Air zadržava pravo na izmjenu pravila, uvjeta i objava koje reguliraju njeno korištenje.

Veze do stranica treće strane
Web stranica Trade Air može sadržavati veze prema drugim web stranicama (“Linked Sites”). Trade Air nema kontrolu nad tim stranicama niti je odgovorna za njihov sadržaj, uključujući bez ograničenja vezu prema nekoj drugoj stranici, ili izmjene i ažuriranje takve stranice. Trade Air nije odgovorana za webcasting ili drugu vrstu prijenosa koju primi s povezane stranice.

Nezakonito ili zabranjeno korištenje
Uvjet korištenja web stranice Trade Aira vaše je jamstvo da nećete upotrebljavati navedenu web stranicu u svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim pravilima, uvjetima ili odredbama. Nije dopušteno koristiti se ovom stranicom na način koji bi štetio stranici ili je onesposobio, preopteretio i narušio te koji bi ometao druge korisnike da se njome služe. Nije dopušteno uzimati ili pokušati dobiti materijale ili informacije na način koji nije omogućen ili ponuđen preko stranice.

Izuzeće od odgovornosti
Informacije, softver, proizvodi i sluge koje stranica sadržava ili nudi mogu sadržavati netočnosti ili tipografske pogreške. Unesene informacije mijenjaju se periodički. Trade Air može unapređivati i/ili mijenjati web stranicu u bilo kojem trenutku. Web stranica ne može biti temelj za donošenje osobnih, pravnih ili financijskih odluka.

Web stranica Trade Aira ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za izravnu, neizravnu, kaznenu, slučajnu, posebnu, posljedičnu štetu ili ostalu uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka podataka ili dobiti, koja proizlazi ili je na bilo koji način povezana s korištenjem stranice ili njezinim radom. Navedeno se primjenjuje u najvećemu mogućem opsegu koji propisuje primjenjivi zakon.

Prekid/ograničenje prekida
Trade Air zadržava pravo, po vlastitoj diskreciji, prekinuti vaš pristup stranici i uslugama koje su uz nju vezane ili bilo kojemu njihovom dijelu u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti.

Autorsko pravo i zaštitni znakovi
Ukupan sadržaj web stranice Trade Aira u vlasništvu je Trade Aira. Bilo kakva reprodukcija informacija ili podataka, osobito korištenje tekstova, dijelova teksta ili slika, zahtijeva prvotno pismeno dopuštenje Trade Aira.