TRADE AIR d.o.o., Velika Gorica, Nazorova 5, OIB: 01729392715, zastupan po direktoru Marku Cvijinu, kao (u daljnjem tekstu:) Voditelj obrade, na temelju čl. 29. st. 1. Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka od 25. svibnja 2018., godine u svezi s odredabama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), donosi u pisanom i elektroničkom obliku sljedeću ODLUKU

Članak 1.

Temelju čl. 29. st. 1. Pravilnika o zaštiti podataka od 25. svibnja 2018., godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u svezi s odredabama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) (u daljnjem tekstu: Zakon o provođenju Uredbe), Voditelj obrade propisuje Pravila politike zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Politika privatnosti, eng. Privacy Policy).

 

Članak 2.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Svrha Politike privatnosti:

Politikom privatnosti TRADE AIR d.o.o., Velika Gorica, Nazorova 5, (dalje: TRADE AIR d.o.o.) štiti privatnost svojih klijenata, zaposlenika, kandidata za zaposlenike, poslovnih partnera kao i vanjskih suradnika i iskazuje brigu za njihove osobne podatke

Politikom privatnosti TRADE AIR d.o.o., obvezuje se obrade osobnih podataka provoditi isključivo prema načelima Uredbe, teZakona o provođenju Uredbe i Pravilnika.

Osobni podaci:

Prema Uredbi, osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”), a pojedinac ili ispitanik kako ga zove Uredba, čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno.

Obrada:

Prema Uredbi, obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Prikupljanje podataka:

TRADE AIR d.o.o., prikuplja isključivo osobne podatke koje klijent, zaposlenik, kandidat za zaposlenika i poslovni partner kao i vanjski suradnik upisuje samostalno.

Podaci se prikupljaju kroz dostupne obrasce, kontakte (e-mailom, telefonom ili osobno) ili propisane web forme.

Prikupljanje podataka nužno je za pružanje usluga i plasiranje proizvoda iz registrirane djelatnosti TRADE AIR d.o.o., naplatu, fakturiranje i dostavu kupljenih roba i usluga ili ispunjenja jamstva koje slijede kao posljedica poslovnog odnosa, te su oni prikupljeni temeljem uvjeta o korištenju.

Stvaranjem poslovnog odnosa mogu se prikupiti sljedeći osobni podaci o vama i vašim putnim aranžmanima koje prikupljamo, upotrebljavamo, otkrivamo i pohranjujemo:

 • Ime i prezime,
 • Adresa, mjesto, poštanski broj,
 • Telefonski broj,
 • Adresa e-pošte (e-mail),
 • g / Miss / mrs,
 • Datum rođenja,
 • Broj putovnice, odnosno broj osobnog dokumenta nužnog za dokazivanje osobnog identiteta,
 • Državljanstvo,
 • Podaci o kreditnoj kartici (uvijek anonimni ‘xxxx xxxx xxxx 1234’),
 • IP-adrese
 • Ime i prezime osobe za alternativnu adresu dostave, poštanski broj, adresa i grad za dostavu na alternativnu adresu i kontakt telefon na alternativnoj adresi dostave,
 • Ime i prezime alternativne osobe zadužene za preuzimanje usluge ili proizvoda, adresa e-pošte

Informacije prikupljene tijekom poslovnog odnosa sa TRADE AIR d.o.o., koriste se na sljedeće načine:

 • Ime, prezime, adresa e-pošte koristimo za identifikaciju korisnika
 • Adresa e-pošte koristimo za kontaktiranje s Vama u slučaju slanja ponude, računa, obavijesti o poslovnom odnosu
 • Ime, prezime, adresa e-pošte, telefonski broj, poštanski broj, mjesto, adresa, a po Vašoj želji i ime i prezime, adresa i telefonski broj za alternativnu adresu dostave koristimo za eventualnu dostavu proizvoda i usluga, uključujući dostavu usluga i proizvoda na navedenu adresu
 • Ime, prezime, adresa e-pošte, telefonski broj koristimo za upravljanje mogućim nesuglasicama u vezi poslovnog odnosa

Zbog boljeg korisničkog iskustva i kvalitetnije podrške svi prikupljeni podaci bit će pohranjeni godinu dana od vašeg posljednjeg poslovnog odnosa sa našom tvrtkom. Istekom tog roka Vaši će korisnički podaci biti obrisani. Osim zakonski neophodnih.

Svrha i uvid:

Osobni podaci koriste se isključivo u ranije navedene svrhe, te će u postupku obrade biti dostupni vanjskim izvršiteljima obrade.

Osobne podatke dijelimo sa World Ticketom i drugim tehničkim davateljima usluga koji pružaju i održavaju naš sustav bilježenja. Hosting je omogućen Softlayer (Europa / SAD / Kina) Itadel (Danska). Pored toga, temeljem zakonskih obaveza propisanih posebnim zakonskim propisima, osobni podaci biti će dani na uvid i predstavnicima nadležnih zakonskih tijela.

Web kolačići:

Neke naši vanjski izvršitelji obrade na svojim web stranicama koriste standardne web kolačiće. To su mali dijelovi koda koje Vaš pretraživač automatski izvršava, a potrebni su za adekvatno prikazivanje sadržaja stranica na svim uređajima i bez njih korištenje stranica ne bi bilo moguće. Informacije koje se tako prikupljaju su informacije o vašem pregledniku i služe za pamćenje vaše lokacije na stranicama za slučaj da se sesija prekine, praćenju kretanja korisnika za unaprjeđenje funkcionalnosti stranica te poboljšanju vašeg korisničkog iskustva.

Kolačić koji prati Vašu sesiju ostaje aktivan 45 minuta ili do gašenja internet preglednika.

Kolačići koji su tako postavljeni koriste se kako bi se poboljšalo Vaše korisničko iskustvo i koji omogućavaju podešavanje postavki prikaza na stranici internet trgovine ostaju aktivni 12 mjeseci ili do brisanja iz preglednika.

Pored ovih standardnih kolačića koristimo i Google Analytics, Google AdWords kolačiće koji prate Vaše ponašanje na stranici. Ovi kolačići pohranjuju informacije o načinima na koje posjetitelji koriste internetske stranice, uključujući broj prikazanih stranica, odakle posjetitelji dolaze i broj posjeta, a sve kako bi se pojednostavilo korištenje web stranica za Vas. Više informacija o njima možete naći na:

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Napominjemo – web kolačiće moguće je obrisati korištenjem postavki vašeg pretraživača, a upute kako ih ukloniti možete pronaći korištenjem funkcije ‘Pomoć’ u vašem pretraživaču ili na stranicama proizvođača pretraživača. Dodatne informacije o tome što su web kolačići, čemu služe te kako ih ukloniti iz najčešćih preglednika možete pronaći na vezi http://www.aboutcookies.org.uk/

Čuvanje i zaštita:

Osobni podaci bit će pohranjeni i obrađivani u zakonskom roku.

TRADE AIR d.o.o., provodi adekvatne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ali ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije tijekom prijenosa na ili s Internet stranice, te ne može biti odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

TRADE AIR d.o.o., će nastojati dati sve od sebe da bismo zaštitili vaše osobne podatke i nakon što ih primimo strogim postupcima i sigurnosnim značajkama trudimo se spriječiti neovlašteni pristup podacima. Kako prijenos podataka putem interneta nije sasvim siguran, ne možemo garantirati sigurnost podataka poslanih na našu stranicu. Svaki prijenos kao takav izvršavate na vlastitu odgovornost.

Molimo primite na znanje da niti jedan website nije 100% siguran, mi težimo u potpunosti zaštititi vaše podatke, ali ne možemo garantirati potpunu sigurnost. Pored toga, niti jedno računalo nije 100% sigurno od hakiranja ili neželjenog preuzimanja te preporučujemo da koristite sve dostupne mjere za osiguranje vlastitog računala i pretraživača.

Prava ispitanika:

Ispitanici imaju pravo na informaciju, pristup osobnim podacima, ispravak osobnih podataka, njihovo brisanje („pravo na zaborav“), pravo na ograničenje obrade osobnih podataka, pravo na prenosivost osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu osobnih podataka, te povlačenje privole.

Kako bi ste ostvarili svoje pravo na informaciju, ispravak netočnih podataka ili njihovo brisanje, molimo javite se na e-mail: putnici@trade-air.com . Vaš zahtjev bit će riješen u najkraćem mogućem roku.

Navedena prava Ispitanici ostvaruju Zahtjevom koji se podnosi voditelju obrade pisanim putem ili elektroničkom poštom.

Voditelj obrade o Zahtjevu ispitanika dužan je odlučiti u roku od mjesec dana od dana zaprimanja Zahtjeva.

U slučaju da ispitanik nije zadovoljan odgovorom voditelja obrade ili voditelj obrade ne postupi po Zahtjevu Ispitanika, Ispitanik može podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. (dalje: AZOP).

Ispravak

Kako bi ste promijenili neki podatak, javite nam se na isti mail i izvršit ćemo potrebne promjene.

Brisanje

Kako bi ste zatražili brisanje svojih osobnih podataka, molimo javite se na e-mail: putnici@trade-air.com. Napominjemo da iako ste zatražili brisanje, obrisat ćemo samo podatke koje ne moramo čuvati temeljem ugovorne i zakonske obaveze. Vaš zahtjev bit će riješen u najkraćem mogućem roku.

Eksport podataka u standardnom formatu

Po zahtjevu ispitanika TRADE AIR d.o.o., će u najkraćem roku sve vaše osobne podatke koje posjedujemo isporučiti klijentu, a takav export možete tražiti na e-mail: putnici@trade-air.com

Povlačenje privole

Ukoliko ste nam tijekom poslovnog odnosa dali privolu (dopuštenje) za korištenje bilo kakvih privatnih podataka, istu možete uvijek trenutno povući e-mailom na: putnici@trade-air.com

Rješavanje nesporazuma ili dodatna pitanja

Kako bi ste riješili moguće nesporazume ili postavili dodatna pitanja, molimo koristite e-mail: putnici@trade-air.com

 

Privatnost podataka:

TRADE AIR d.o.o.,  jamči potpunu privatnost podataka do kojih je mogao doći tijekom poslovnog procesa usluga koje obavlja. Svi eventualno dostupni podaci će biti čuvani na sigurnim sustavima pohrane, u osiguranom i tehnički zaštićenom prostoru. Isti će biti čuvani samo tijekom potrebnog poslovnog procesa i bit će trajno sigurnosno pobrisani po završetku istog.

Sve obrade podataka će biti napravljene isključivo uz privolu (dopuštenje) vlasnika (donositelja) istih. Jamčimo da podatke nećemo ustupati “trećim” stranama (osim eventualne zakonske obaveze: sudsko rješenje i sl.) Svi podaci će biti spremljeni na lokaciji našeg sjedišta.

Kontakt:

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na:

TRADE AIR d.o.o.,
Velika Gorica, Nazorova 5.
putnici@trade-air.com
+385 91 6265 111

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Velika Gorica, 25. svibnja 2018., godine.

Voditelj obrade:
TRADE AIR d.o.o.
Direktor, Marko Cvijin