Naši kontakti

Kontaktirajte nas za više informacija

LETOVI U/IZ PRIŠTINE

(MY WINGS KOSOVO)
(Sva pitanja o letovima, kartama, COVID19 informacijama, promjenama putovanja koji se odnose na letove u Prištinu ili iz Prištine)
KS: +383 38 400 100 / +383 38 400 200
DE: +49 89 215 3628 90
CH: +41 61 588 1174
Email: g.kastrati@flyrbp.com and reservation@mywingsaviation.com

ZA KOMERCIJALNE UPITE

Broj telefona: +385 1 6265 156
E-mail: sales@trade-air.com
(upiti za najam zrakoplova, poslovna suradnja, marketing)

ZA UPITE PUTNIKA

Broj telefona: +385 91 6265 111
E-mail: putnici@trade-air.com
(upiti oko kupnje karata, neregularnosti sa letom, izgubljena ili oštećena prtljaga, informacije o putovanju)

ZA OPERATIVNE UPITE

E-mail: operations@trade-air.com
(upiti postojećih poslovnih partnera i suradnika)

ZA UPITE O LJUDSKIM RESURSIMA

E-mail: natjecaj@trade-air.com
(upiti oko mogućnosti zapošljavanja, otvorene molbe)

E-mail: cci@trade-air.com
(prijave za kabinsko osoblje)

SJEDIŠTE

Trade Air d.o.o.
Vladimira Nazora 5
10410 Velika Gorica
Hrvatska

UREDI

Trade Air doo
Buzinski prilaz 10
10000 Zagreb
Hrvatska

Trade Air d.o.o. | Tvrtka je upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu. 
MBS: 080124868 // OIB: 01729392715

Član uprave: Marko Cvijin
Temeljni kapital: 2.954.100,00 Kn

Kontakt forma

Kontaktirajte nas za više informacija