ČLANAK 1. – TUMAČENJE

 • „Mi“, „naš“, „nas“ i „nama“ znači Trade Air d.o.o., Vladimira Nazora 5, 10410 Velika Gorica, Hrvatska.
 • “Vi”, “vaš” i “vam” znači bilo koju osobu, osim članova posade, koja se prevozi ili će se prevoziti u zrakoplovu uz naš pristanak. (Vidjeti također definiciju “Putnika”).
 • “KOD ZRAKOPLOVNE TVRTKE” znači ili kôd od dva slova „C3“ ili tri slova „TDR“ koji nas identificira kao zračnog prijevoznika.
 • “OVLAŠTENI AGENT” znači prodajni agent za putnike kojega smo odredili da nas zastupa u prodaji zračnog prijevoza i naših usluga.
 • “PRTLJAGA” znači vaša osobna imovina koja vas prati tijekom vašega leta. Ako nije drugačije navedeno, sastoji se od vaše predane i nepredane prtljage.
 • “OZNAKA IDENTIFIKACIJE PRTLJAGE” znači dokument izdan isključivo za identifikaciju vaše predane prtljage.
 • “UKRCAJNA PROPUSNICA” znači dokument pod nazivom “ukrcajna propusnica” ispisan prije svakog leta kojega može izdati naš agent u zračnoj luci u kojoj poslujemo.
 • „UGOVOR O ZAKUPU ZRAKOPLOVA“ znači ugovor sklopljen između Naručitelja zakupa zrakoplova i prijevoznika u vezi s jednim ili više letova koje obavlja prijevoznik za naručitelja zakupa zrakoplova.
 • “ČARTER LET” znači let zrakoplovom koji je zakupljen za određeno putovanje, a nije dio redovnog rasporeda prijevoznika.
 • NARUČITELJ ZAKUPA ZRAKOPLOVA znači pravna osoba/osobe ili subjekt/subjekti koji s prijevoznikom zaključe ugovor o zakupu zrakoplova kao solidarni naručitelji zakupa zrakoplova.
 • “ROK ZA PRIJAVU” označava vremensko ograničenje koje smo odredili kao vrijeme do kojeg ste već trebali dobiti ukrcajnu propusnicu i, ako je primjenjivo, izvršiti bilo kakve provjere vize/dokumenata, platiti sve naknade za predanu prtljagu (ako je primjenjivo) i/ili višak prtljage te predati svoju predanu prtljagu.
 • “PREDANA PRTLJAGA” znači prtljaga koju uzimamo na čuvanje i za koju smo izdali oznaku identifikacije prtljage.
 • „UVJETI PUTOVANJA“ znače ovi Opći Uvjeti putovanja putnika i prtljage.
 • “UVJETI UGOVORA” znače one izjave sadržane u ili dostavljene s vašom kartom ili itinererom/potvrdom, identificirani kao takvi, i koje sadrže, kao referencu, ove uvjete i odredbe putovanja i obavijesti.
 • “KONVENCIJA” znači bilo što od sljedećeg:
  • Konvencija o ujedinjenju nekih pravila koja se odnose na međunarodni zračni prijevoz, potpisana u Varšavi 12. listopada 1929. (u daljnjem tekstu Varšavska konvencija)
  • Varšavska konvencija izmijenjena u Haagu 28. rujna 1955.;
  • Varšavska konvencija izmijenjena Dodatnim protokolom br. 1 iz Montreala (1975.);
  • Varšavska konvencija izmijenjena u Haagu Dodatnim protokolom br. 2 iz Montreala (1975.);
  • Varšavska konvencija izmijenjena u Haagu Dodatnim protokolom br. 4 iz Montreala (1975.);
  • Dopunska konvencija u Guadalajari (1961.);
  • Montrealska konvencija (1999.)
 • “DANI” su kalendarski dani, uključujući svih sedam dana u tjednu; pod uvjetom da se u svrhu obavijesti dan otpreme obavijesti ne ubraja. U svrhu određivanja valjanosti karte nećemo računati dan izdavanja karte ili dan prvog leta.
 • “ELEKTRONIČKA KARTA” znači itinerer/potvrda koja je izdan od nas ili u naše ime, a vrijedi za putovanja letom Trade Air-a navedena na toj karti.
 • „Sporazum ECAA“ znači Sporazum o zajedničkom europskom zračnom prostoru – višestrani sporazum između Europske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Republike Kosovo o uspostavljanju zajedničkog europskog zrakoplovnog prostora.
 • „IZVANREDNE OKOLNOSTI“ uključuju okolnosti koje nije bilo moguće izbjeći, čak i ako su poduzete sve razumne mjere. Takve se okolnosti mogu dogoditi u slučajevima:
 • meteoroloških uvjeta nespojivih s operacijama dotičnog leta (magla, snijeg, oluja, formiranje leda, itd.)
 • sigurnosni rizici i neočekivani nedostaci u sigurnosti leta (uključujući tehničke probleme zrakoplova, probleme povezane sa zračnim lukama kao što su zatvaranja i ograničenja piste, neispravnost opreme, itd.);
 • politička nestabilnost (građanski nemiri, policijski sat, rat, ratne operacije, itd.);
 • štrajkovi koji utječu na naše poslovanje;
 • problemi i/ili odluke u kontroli zračnog prometa.
 • „VOZARINA” znači zbroj tarifa i svih ostalih primjenjivih troškova, uključujući porez
 • „ITINERAR/POTVRDA“ znači dokument ili dokumenti koje izdajemo putnicima koji putuju elektroničkim kartama, a koji sadrže ime putnika, podatke o letu i obavijesti.
 • “ZAKON” znači Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (“Narodne novine”, br. 132/1998, izdan od strane države Hrvatske).
 • “PUTNIK” označava bilo koju osobu koju smo pristali prevesti letom, utvrđenu izdavanjem elektroničke karte ili u slučaju čarter letova na drugi način naveden u Ugovoru o zakupu zrakoplova.
 • “PUTNIK” znači bilo koja osoba, osim članova posade, koja se prevozi ili će se prevoziti zrakoplovom uz naš pristanak. (Pogledati također definiciju “vi”, “vaš” i “sebe”)
 • „SDR“ ili „posebna prava vučenja“ su međunarodna obračunska jedinica, koju je definirao Međunarodni monetarni fond na temelju vrijednosti nekoliko vodećih valuta. Vrijednosti valuta Posebnog prava vučenja variraju i preračunavaju se svakog bankarskog dana.
 • „MEĐUSLIJETANJE“ znači planirano slijetanje na vašem putovanju, na mjestu između mjesta polaska i odredišta.
 • “TARIFA” znači određeni iznos novca koji naplaćujemo za prijevoz putnika i njihove prtljage na određenom letu i klasi prijevoza.
 • „ZRAČNA LUKA TRANSFERA“ znači zračna luka na kojoj se putnici moraju prebaciti s jednog leta na drugi koji obavlja isti ili drugi prijevoznik.
 • „TRANZITNA ZRAČNA LUKA“ znači zračna luka u koju je zrakoplov sletio, a koja nije navedena u elektroničkoj karti.
 • “RUČNA PRTLJAGA” znači bilo koja vaša prtljaga osim predane prtljage.
 • “WEB STRANICA” znači internetska stranica http://www.trade-air.com

 

ČLANAK 2 – PRIMJENJIVOST 

2.1 Općenito 

Osim kako je predviđeno člancima 2.3, 2.4 i 2.5, naši uvjeti putovanja primjenjuju se samo na one letove ili segmente letova, gdje je naše ime ili kod zrakoplovne tvrtke naznačena na elektroničkoj karti za taj let ili segment leta. (Vidjeti također definiciju Koda zrakoplovne tvrtke).

Trade Air Ltd organizira prijevoz samo u skladu s ovim Uvjetima, a njihova izmjena je moguća samo uz naš jasan i nedvosmislen pristanak koji je sastavljen u obliku pisanog sporazuma (tj. Ugovora o zakupu zrakoplova) ili naveden na Elektroničkoj karti.

2.2 Aktivnosti najma

Ako se prijevoz obavlja u skladu s Ugovorom o zakupu zrakoplova, ovi Uvjeti putovanja primjenjuju se samo u mjeri u kojoj su referentni ili na neki drugi način uključeni u Ugovor o zakupu zrakoplova ili Elektroničkoj karti.

2.3 Partnerski letovi

Kod nekih usluga možemo imati dogovor s drugim operaterima što je poznato kao “Partnerski letovi”. To znači da, čak i ako imate rezervaciju kod nas i imate kartu s našim imenom ili kodom zrakoplovne tvrtke za let, zrakoplovom može upravljati drugi prijevoznik. Ako se primjenjuju takvi aranžmani, unaprijed ćemo vas obavijestiti o prijevozniku koji će upravljati zrakoplovom.

2.4 Prevladavajući Zakon

Ovi Uvjeti putovanja primjenjivi su ukoliko nisu u neskladu s važećim Zakonom u kojem slučaju takav Zakon prevladava.

Ako bilo koja odredba ovih Uvjeta putovanja nije valjana prema bilo kojem primjenjivom Zakonu, ostale će odredbe i dalje ostati valjane u mjeri u kojoj su preostale odredbe u mogućnosti stajati bez odredbe koja se smatra nevažećom.

Sva pitanja koja nisu navedena u ovim Uvjetima putovanja rješavat će se u skladu s važećim pravnim aktima Republike Hrvatske, uključujući međunarodne konvencije koje obvezuju Republiku Hrvatsku.

2.5 Uvjeti prevladavaju nad ostalim propisima

Osim kako je predviđeno ovim Uvjetima putovanja, u slučaju nedosljednosti između, s jedne strane, ovih Uvjeta putovanja, a s druge naših informacija o letu dostupnih na našoj web stranici ili bilo kojeg drugog propisa kojega bismo mogli imati, ovi će Uvjeti putovanja prevladati.

 

ČLANAK 3 – KARTE (REDOVNI LETOVI) 

Elektronička karta i ovi Uvjeti putovanja zajedno čine uvjete i odredbe Ugovora o putovanju između putnika i nas. Ovi Uvjeti putovanja mogu se naći u cijelosti i na našoj web stranici.

Važeća i u potpunosti plaćena Elektronička karta potvrda je naše obveze pružanja prijevoza putnika i prtljage.

Prijevoz ćemo osigurati samo putniku imenovanom na Elektroničkoj karti, a ista je potrebna za dostavu odgovarajuće identifikacije i valjane putne dokumentacije u obliku putovnice i svih viza ili druge dokumentacije potrebne za zadovoljavanje nas i nadležnih tijela na putovanju putnika.

Elektronička karta nije prenosiva.

Elektronička karta jest i ostaje, u svakom trenutku, vlasništvo prijevoznika.

Kupljena Elektronička karta vrijedi samo za onaj prijevoz koji je prikazan na Elektroničkoj karti za imenovanog putnika, od mjesta polaska do krajnjeg odredišta na dan i broj leta koji je prikazan, ako nije izričito navedeno drugačije.

Elektronička karta ne uključuje kopneni prijevoz između zračne luke ili prijevoz unutar jedne zračne luke.

Ako želite otkazati putovanje, promijeniti let ili ime, morate nas unaprijed kontaktirati, u skladu s važećim uvjetima vozarine karte koju ste kupili.

Naše ime može biti skraćeno na kod zrakoplovne tvrtke ili na drugi način, kako je prikazano na Elektroničkoj karti. Naša adresa je Vladmira Nazora 5, 10410 Velika Gorica, Hrvatska.

Kontakt s Putnicima ostvarit će se putem adrese e-pošte, a povremeno i SMS-om na broj mobitela koji je naveden u vrijeme kupnje Elektroničke karte u vezi s promjenama rasporeda leta, otkazivanjem leta ili općom korespondencijom. Dokaz o otpremi tekstualne poruke/e-pošte smatrat će se dokazom primitka. Nećemo biti odgovorni ako niste naveli odgovarajući kontakt za komunikaciju s vama.

ČLANAK 4 – VOZARINE I NAKNADE (REDOVNI LETOVI) 

4.1. Primjenjive vozarine 

Primjenjive vozarine su one koje vrijede na dan cjelokupne uplate Elektroničke karte. Ako promijenite itinerar ili datume putovanja, to može utjecati na vozarinu koja će se naplatiti.

Vozarinu možemo povećati nakon što u cijelosti izvršite uplatu, kako bismo uzeli u obzir povećanje troškova, pod uvjetom da u takvim slučajevima možete otkazati Elektroničku kartu i dobiti, po vašoj želji, povrat uplaćenog iznosa u cijelosti.

4.2. Porezi, naknade i pristojbe 

Primjenjive poreze, naknade i pristojbe koje je uvela vlada ili drugo tijelo ili operater zračne luke platit ćete vi. U trenutku kada kupite svoju kartu, bit ćete obaviješteni o svim primjenjivim porezima, naknadama i pristojbama koje su nam poznate, a većina njih će se obično prikazivati odvojeno na karti. Međutim, kako se porezi, naknade i pristojbe koje se nameću zračnim putovanjima stalno mijenjaju i mogu se nametnuti nakon datuma izdavanja karte, možda ćete biti obvezni plaćati dodatne poreze, naknade ili pristojbe, čak i nakon izdavanja karte.

Slično tome, u slučaju da se ukinu ili smanje bilo kakvi takvi porezi, naknade i pristojbe, koje ste nam uplatili u trenutku izdavanja karte, u slučaju da se iste više ne odnose na vas ili je potrebno umanjiti iznos, imat ćete pravo zatražiti povrat preplaćenih sredstava.

4.3. Valuta 

Vozarine i pristojbe plaćaju se u valutama koje su nam prihvatljive, po tečajevima utvrđenim u trenutku kupnje karte.

 

ČLANAK 5 – AKTIVNOSTI ČARTER LETOVA 

5.1. Obveze naručitelja zakupa zrakoplova 

Naručitelj zakupa zrakoplova preuzima svu odgovornost za osiguravanje da putnici, njihova prtljaga i drugi teret (ako postoji) koji se prevoze budu dostupni u zračnoj luci polaska najkasnije 90 minuta prije dogovorenog vremena polaska. Kraće vrijeme odobrenja mora biti posebno pisano dogovoreno. Zračni prijevoznik nije odgovoran za štetu nastalu uslijed kasnog dolaska putnika ili zbog odgode osiguravanja dostupnosti prtljage i drugog tereta ili robe.

Naručitelj zakupa zrakoplova je odgovoran informirati putnike o posebnim odredbama koje utječu na putnike jer su isti navedeni u ovim Uvjetima putovanja te dodatno u vezi s onim posebnim odredbama sadržanim u Ugovoru o zakupu zrakoplova prenijetom na Naručitelja zakupa zrakoplova, te se posebno poziva na ograničenja prijevoza (tj. jedinstvenu dopuštenu prtljagu, uvjete za prekomjernu prtljagu, itd.) i izuzeća navedena u Ugovor o zakupu zrakoplova. Naručitelj zakupa zrakoplova oslobađa odgovornosti zračnog prijevoznika za štete uzrokovane nemogućnošću Naručitelja zakupa zrakoplova da obavijesti putnika(-e) o gore navedenim odredbama.

Naručitelj zakupa zrakoplova preuzima svu odgovornost za osiguranje da putnik(-ci) poštuje sve propise zemalja iz kojih let potječe, prelazi ili u koji slijeće te da putnik(-ci) mogu predstaviti sve dokumente o ulasku i odlasku, zdravstvene potvrde i drugu službenu dokumentaciju koju zahtijevaju zemlje. Zračni prijevoznik nije odgovoran za štetu nastalu zbog nepoštivanja ili neusklađenosti s propisima ili uputama.

 

5.2. Porezi, carine, kazne i novčane kazne 

Svi porezi, kompenzacije ili druge pristojbe koje naplaćuju državne, komunalne ili druge vlasti ili tvrtke zračne luke u vezi s putnikom (-icima) ili njihovim korištenjem usluga plaćaju se dodatno, ako iste nisu uključene u Ugovor o zakupu zrakoplova.

Zračni prijevoznik ima pravo, iako nije obvezan, unaprijed naplatiti naknade i izvršiti troškove. Putnik(-ci) i Naručitelj zakupa zrakoplova pojedinačno i uzajamno odgovaraju zračnom prijevozniku za restituciju takvih.

Ako se od zračnog prijevoznika traži da plati ili deponira globe ili novčane kazne ili druge izdatke, jer putnik ne udovoljava propisima koji se odnose na ulazak ili prolazak kroz određenu zemlju ili zato što ovlaštenja potrebnih potvrda prema tim propisima nisu osigurana, putnik(-ci) i Naručitelj zakupa zrakoplova su pojedinačno i uzajamno odgovorni za restituciju istih.

ČLANAK 6 – REZERVACIJE, PRIJAVA I UKRCAJ 

6.1. Vremenska ograničenja karata 

Ako niste platili Elektroničku kartu prije navedenog vremenskog ograničenja kupnje karata, prema uputama našeg ovlaštenog agenta ili nas, rezervacija će se smatrati otkazanom.

6.2. Osobni podaci 

Razumije se da ste nam pružili svoje osobne podatke u svrhu: rezervacije, kupnje Elektroničke karte, pribavljanja pomoćnih usluga, razvoja i pružanja usluga, olakšavanja imigracijskih propisa i propisa ulaska u zemlju te stavljanja takvih podataka na raspolaganje vladinim agencijama, u vezi s vašim putovanjem.

U tu svrhu nas ovlašćujete da takve podatke čuvamo i koristimo te ih dijelimo u vlastitim uredima, ovlaštenim agentima, državnim agencijama, drugim prijevoznicima ili pružateljima gore navedenih usluga.

6.3. Sjedalo 

Nastojat ćemo uvažiti unaprijed zahtjeve za sjedenje, no ne možemo jamčiti određeno mjesto. Zadržavamo pravo dodijeliti ili ponovno dodijeliti mjesta u bilo kojem trenutku, čak i nakon ukrcavanja u zrakoplov. To može biti potrebno iz operativnih ili sigurnosnih razloga.

6.4. Prijava 

Vrijeme prijave je različito u svakoj zračnoj luci i preporučujemo da se informirate o tim vremenima i poštujete ih. Vaše putovanje će biti jednostavnije ako odvojite dovoljno vremena za prijavu. Imajte na umu da zadržavamo pravo otkazati rezervacije onih putnika koji stignu na prijavu kasnije od naznačenih vremena. Vremena prijave možete dobiti od nas. Ako nije drugačije savjetovano, rok za prijavu je 45 minuta prije planiranog polaska. Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili trošak koji pretrpite ako zakasnite na rok za prijavu.

6.5. Ukrcaj 

Morate biti prisutni na ukrcajnom izlazu (boarding gate) najkasnije u vrijeme koje smo naveli prilikom prijave. Imajte na umu da zadržavamo pravo otkazati rezervacije onih putnika koji ne uspiju stići na ukrcajni izlaz na vrijeme. Nećemo odgovarati za gubitak ili trošak koji pretrpite ako ne dođete na vrijeme na ukrcajni izlaz.

6.6. Administracija 

Vi ste jedini odgovorni za poštivanje svih zakona, propisa, naredbi i zahtjeva zemalja iz kojih se treba prelijetati, ulaziti ili prelaziti te za upute koje vam se daju u vezi s tim. Nećemo ni na koji način odgovarati u vezi s pribavljanjem potrebnih dokumenata ili udovoljavanjem takvim zakonima, propisima, naredbama, zahtjevima ili uputama, bilo davanjem usmeno ili pismeno ili na neki drugi način, ili za posljedice koje će nastati po vas ukoliko ne uspijete pribaviti takve dokumente ili udovoljiti takvim zakonima, propisima, naredbama, zahtjevima ili uputama.

ČLANAK 7 – ODBIJANJE I OGRANIČENJE PRIJEVOZA 

7.1. Pravo na odbijanje prijevoza 

Po našoj razumnoj diskrecijskoj ocijeni, možemo odbiti prevesti vas ili vašu prtljagu ako smo vas pismenim putem obavijestili da vas nećemo, u bilo kojem trenutku nakon datuma takve obavijesti, prevesti na našem letu. U ovom slučaju imat ćete pravo na povrat novca.

Također možemo odbiti prevesti vas ili vašu prtljagu ako se dogodilo jedno ili više od sljedećeg ili ako razumno vjerujemo da se može dogoditi sljedeće:

 • takva je radnja nužna kako bi se uskladili s bilo kojim primjenjivim vladinim zakonima, propisima ili drugim;
 • prijevoz vas ili vaše prtljage može ugroziti ili utjecati na sigurnost, zdravlje ili udobnost ostalih putnika ili posade;
 • Prevoženje putnika i prtljage može utjecati na sigurnost, zdravlje i udobnost drugih putnika i članova posade. Zbog utjecaja COVID-19 pandemije, navedeno dolazi do izražaja ako kao putnik odbijete mjerenje temperature u zračnoj luci (ako je to primjenjivo na aerodomu odlaska/dolaska) ili nošenje zaštitne maske u vrijeme ukrcaja/iskrcaja u zrakoplov te na samom letu. Određene zemlje zahtjevaju nošenje maske u zračnoj luci i u zrakoplovu. Obaveza je putnika provjeriti mjere koje su na snazi u odredišnoj zemlji prije putovanja. Djeca mlađa od 12 godina nisu dužna nositi zaštitnu masku. Ako zbog zdravstvenih razloga niste u mogućnosti nositi zaštitnu masku dužni ste to dokazati medicinskom dokumentacijom.
 • vaše psihičko ili fizičko stanje, uključujući utjecaj alkohola ili droga, predstavlja opasnost ili rizik za vas, putnike, posadu ili imovinu;
 • nedolično ste se ponašali na prethodnom letu i imamo razloga vjerovati da se takvo ponašanje može ponoviti;
 • odbili ste proći kroz sigurnosnu provjeru;
 • niste platili odgovarajuću vozarinu;
 • nemate valjane putne isprave, možete tražiti ulazak u zemlju kroz koju ste u tranzitu ili za koju nemate valjanu putnu ispravu, uništavate svoju dokumentaciju tijekom leta ili odbijate predati svoje putne dokumente posadi leta;
 • predočujete elektroničku kartu koja je nezakonito stečena, kupljena od pravnog subjekta, a ne od nas ili našeg ovlaštenog agenta ili je prijavljena kao izgubljena ili ukradena, krivotvorena ili ne možete dokazati da ste osoba po imenu na elektroničkoj karti;
 • predočujete kartu koja je izdana ili izmijenjena na bilo koji drugi način, osim s naše strane ili strane našeg ovlaštenog agenta ili je karta oštećena;
 • ako ne poštujete naše upute u pogledu sigurnosti ili zaštite;
 • ako ste ranije počinili jedan od gore navedenih djela ili propusta.

7.2. Ograničenje prijevoza 

Prihvaćanje na prijevoz maloljetnika bez pratnje, osoba sa smanjenom pokretljivošću, trudnica, oboljelih ili drugih osoba kojima je potrebna posebna pomoć podložno je prethodnom dogovoru s nama. Putnicima s invaliditetom, koji su nas obavijestili o invaliditetu i bilo kojim posebnim zahtjevima koje mogu imati u vrijeme kupnje karata, a prihvatili smo ih, neće naknadno dobiti odbijanje prijevoza na temelju takve invalidnosti ili posebnih zahtjeva.

Prijevoz maloljetnika bez pratnje njihovih roditelja ili zakonskog staratelja ponekad je podložan posebnom zahtjevu prema zakonima ili pravilima zemlje polaska/dolaska. Odgovornost je roditelja ili staratelja da osiguraju sve tražene dokumente za put njihove djece.

7.3. Sposobnost za putovanje 

Prije rezervacije i ukrcavanja u zrakoplov za prijevoz morate biti sigurni da ste zdravstveno spremni za putovanja i letenje. Kad god ste svjesni zdravstvenog stanja, dužni ste potražiti stručni medicinski savjet prije leta s nama. Vaša je odgovornost osigurati da se sve takve mjere opreza poduzmu prije, za vrijeme i nakon leta, a mi možemo zatražiti da nam dostavite medicinsku potvrdu kojom potvrđujete da ste sposobni za let.

Molimo pogledajte Članak 9 za više pojedinosti o posebnim kategorijama putnika.

 

ČLANAK 8 – PRTLJAGA 

8.1. Naknada za besplatnu prtljagu 

Možete prenijeti jedan komad nepredane prtljage (ručne prtljage) i jedan komad predane prtljage besplatno (osim ako nije drugačije dogovoreno u zasebnim ugovorima, tj. Ugovoru o zakupu zrakoplova), u skladu s našim uvjetima i ograničenjima, koji su dostupni na zahtjev kod nas ili su objavljeni na našoj web stranici.

Kao općenita smjernica, nepredana prtljaga ne smije težiti više od 8 kg, a zbroj dimenzija (visina + duljina + širina) ne smije prelaziti 115 cm, preporučljivo 55 cm x 40 cm x 20 cm. Predana prtljaga ne smije težiti više od 20 kg, a zbroj dimenzija (visina + duljina + širina) ne smije prelaziti više od 158 cm.

Međutim, dimenzije i ograničenja težine prtljage bit će prikazani na vašoj elektroničkoj karti jer iste ovise o vrsti zrakoplova i ruti putovanja.

8.2. Predmeti neprihvatljivi kao prtljaga 

 • predmeti koji mogu ugroziti zrakoplov ili osobe ili imovinu u zrakoplovu, poput onih navedenih u tehničkim uputama Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO) za siguran transport opasnih tereta zrakom i Propisima o opasnoj robi Međunarodne udruge za zračni prijevoz (IATA) te našim propisima (daljnje informacije su dostupne kod nas na zahtjev ili na našoj web stranici);
 • predmeti, čiji je prijevoz zabranjen važećim zakonima, propisima ili naredbama bilo koje države kojom se prelijeće;
 • predmeti za koje razumno smatramo da nisu prikladni za prijevoz jer su opasni, nesigurni zbog svoje težine, veličine, oblika ili karaktera ili su krhki ili lako pokvarljivi u vezi s, između ostalog, i tipom zrakoplova koji se koristi. Informacije o neprihvatljivim predmetima dostupne su na zahtjev.
 • vatreno oružje i municija osim u lovne i sportske svrhe zabranjeni su prenositi se kao prtljaga. Vatreno oružje i streljivo za lovačke i sportske svrhe mogu se prihvatiti kao predana prtljaga. Vatreno oružje mora biti nenapunjeno (bez municije) te zakočeno i pravilno pakirano. Na prijevoz streljiva vrijede ICAO i IATA propisi kako su gore navedeni.
 • oružje poput antičkog vatrenog oružja, mačeva, noževa i sličnih predmeta može se, po našem nahođenju, prihvatiti kao predana prtljaga, ali nije dopušteno u kabini zrakoplova.

U predanu prtljagu ne smijete uključiti: krhke ili pokvarljive predmete, hranu, novac, nakit, plemenite metale, sunčane naočale, naočale, glazbene instrumente, računala, elektroničke uređaje (poput, ali ne ograničavajući se na, računala, mobilne telefone, I-telefone, I-podove, kamere, video kamere, prijenosne uređaje, itd.), optičke ili fotografske uređaje, telekomunikacijsku opremu ili uređaje, obveznice, vrijednosne papire ili druge dragocjenosti, poslovne dokumente, radne alate koji se mogu smatrati vrijednim, putovnice i druge identifikacijske dokumente, ključeve, uzorke, antikvitete, druge vrijedne jedinstvene predmete, knjige ili lijekove za osobnu upotrebu tijekom putovanja.

Ako su, unatoč zabrani, u vašoj prtljazi sadržani i gore navedeni predmeti, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu na takvim predmetima.

8.3. Pravo na odbijanje prijevoza 

Odbit ćemo prijevoz predmeta opisanih u 8.2. kao prtljage, a po otkriću možemo odbiti daljnji prijevoz bilo kojeg takvog predmeta.

Možemo odbiti nošenje bilo kojeg predmeta kao prtljage za koji razumno smatramo da nije prikladan za prijevoz zbog njegove veličine, oblika, težine, sadržaja, karaktera ili sigurnosnih ili operativnih razloga ili zbog udobnosti drugih ljudi. Informacije o neprihvatljivim predmetima dostupne su na zahtjev.

Možemo odbiti prihvatiti prtljagu na prijevoz ukoliko to po našem razumnom mišljenju nije pravilno i sigurno pakirana u prikladne kovčege ili odgovarajuće spremnike Podaci o pakiranju i spremnicima koji su nam neprihvatljivi dostupni su na zahtjev.

8.4. Pravo pretraživanja 

Iz sigurnosnih razloga možemo zatražiti da dopustite da se za vas i vašu prtljagu napravi pretraga, rendgenski snimak ili druga vrsta pretraživanja. Ako niste dostupni, u vašoj odsutnosti može se pretražiti vaša prtljaga radi utvrđivanja posjedujete li vi ili vaša prtljaga bilo koji predmet opisan u 8.2., ili bilo kakvo vatreno oružje, municiju ili oružje koje nam do tada nije bilo prijavljeno u skladu s 8.2. Ako ne želite udovoljiti takvom zahtjevu, možemo odbiti prijevoz vas i vaše prtljage. U slučaju da rendgenski snimak ili drugo skeniranje nanese štetu vama ili vašoj prtljazi, nećemo biti odgovorni za takvu štetu osim ako je rezultat našeg namjernog kršenja zakona ili nemara.

8.5. Predana prtljaga 

Nakon što nam dostavite svoju prtljagu koju želite prijaviti, mi ćemo je preuzeti na čuvanje i izdati oznaku identifikacije prtljage za svaki komad predane prtljage.

Predana prtljaga mora imati učvršćeno vaše ime ili drugu osobnu identifikaciju.

Predana prtljaga, kad god je to moguće, prevozit će se u istom zrakoplovu kao i vi, osim ako se iz sigurnosnih ili operativnih razloga ne odlučimo prevoziti istu na alternativnom letu. Ako se vaša predana prtljaga prevozi na sljedećem letu, dostavit ćemo vam je tamo gdje je to moguće, osim ako primjenjivi zakon ne zahtijeva da budete prisutni radi carinjenja.

8.6. Nepredana prtljaga (ručna prtljaga) 

Možemo odrediti maksimalne dimenzije prtljage koje možete ponijeti u zrakoplov. Ako to nismo učinili, prtljaga koju nosite u zrakoplov mora se smjestiti ispod sjedala ispred vas ili u zatvoreni odjeljak za odlaganje u kabini zrakoplova. Ako se Vaša prtljaga ne može pohraniti na ovaj način ili ima prekomjernu težinu ili ako se iz bilo kojeg razloga smatra nesigurnom, mora se nositi kao predana prtljaga.

Predmeti koji nisu pogodni za prijevoz u prtljažnom prostoru (poput osjetljivih glazbenih instrumenata) i koji ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima, prihvatit će se za prijevoz u kabini samo ako ste nas unaprijed obavijestili i ako vam je dano odobrenje s naše strane. Možda ćete morati platiti zasebnu naknadu za ovu uslugu.

8.7. Prikupljanje i dostava predane prtljage 

Morate preuzeti svoju predanu prtljagu čim bude dostupna na vašem odredištu ili mjestu gdje ste sletjeli. Ako je ne prikupite u razumnom roku, možemo vam naplatiti naknadu za pohranu. Ako se vaša predana prtljaga ne zatraži u roku od tri (3) mjeseca od trenutka kada se stavi na raspolaganje, možemo njome raspolagati bez ikakve odgovornosti prema vama.

8.8. Nepravilnosti prtljage

Ovo je smjernica koju treba slijediti u slučaju da se prtljagom pogrešno rukuje. Iako ćemo učiniti sve što je u našoj moći da vašu prtljagu transportiramo na vrijeme i bez ikakvih nepravilnosti, one se, nažalost, mogu dogoditi.

Vrste nepravilnosti kod predane prtljage:

 • Nedospjela prtljaga (prtljaga nije stigla na odredište ili je izgubljena na odredištu)
 • oštećena prtljaga
 • sitna krađa (predmeti koji nedostaju iz prtljage)

Bilo kakve nepravilnosti u vezi s predanom prtljagom uočene tijekom podnošenja zahtjeva za prtljagu, putnik mora prijaviti agentu Trade Air-a u uredu za izgubljene i pronađene predmete (LL Office) u zračnoj luci dolaska.

ČLANAK 9 – POSEBNE KATEGORIJE PUTNIKA 

9.1. Životinje

 Možemo prevoziti samo Vaše pse i mačke u kabini zrakoplova, u skladu s našim prethodnim odobrenjem, prema pravilima o određenom tipu zrakoplova, a oni se prevoze pod sljedećim uvjetima:

Morate osigurati da su psi i mačke pravilno smješteni u odgovarajuće kaveze ili druge spremnike te da posjeduju važeće potvrde o zdravlju i cijepljenju, dozvole za ulazak i druge dokumente koje zahtijeva zemlja ulaska ili tranzita. Ako to ne osigurate, neće se prihvatiti za prijevoz. Takav prijevoz može biti podvrgnut dodatnim uvjetima koje smo odredili i koji su dostupni na zahtjev.

Prihvaćena kao nepredana prtljaga, životinja, zajedno s njenim spremnikom i hranom, neće biti uključena u vašu besplatnu prtljagu, već će predstavljati višak prtljage, za koju ste obvezni platiti primjenjivu stopu.

Psi vodiči koji prate putnike s poteškoćama ili treneri pasa bit će prevezeni besplatno osim uobičajene besplatne prtljage, u skladu s uvjetima koje smo odredili i koji su dostupni na zahtjev.

Nismo odgovorni i nećemo biti odgovorni za ozljede ili gubitak, bolest ili smrt životinje ili u slučaju da životinji ne bude dopušteno da uđe ili prođe kroz bilo koju državu ili teritorij.

9.2. Medicinski slučajevi 

U mnogim slučajeva, prije leta, putnik mora predočiti potvrdu liječnika koja je izdana najkasnije 7 dana prije leta i koja potvrđuje da je putnik spreman za let. Takvi su sljedeći slučajevi:

 • prije 21 dan osoba je imala srčani udar;
 • prije 10 dana osoba je imala napad;
 • prije 7 dana osoba je rodila dijete;
 • beba je mlađa od 3 dana;
 • putnik pati od dekompresijske bolesti;
 • prije 14 dana osoba je imala upalu pluća;
 • osoba ne može zauzeti sjedeći položaj;
 • prije 14 dana osoba je imala traumu glave;
 • lom kostiju;
 • osoba je trudna duže od 28 tjedana;
 • ozbiljna venska tromboza;
 • teške duševne bolesti (putnik mora imati osobu u pratnji, čije je sjedište u zrakoplovu blizu njegovog vlastitog);
 • putnik ima zaraznu bolest koja može ugroziti druge putnike i/ili članove posade zrakoplova;
 • putnik ima bolest koja se može pogoršati tijekom leta;
 • druge okolnosti koje mogu ugroziti ili sigurnost leta ili sigurnost putnika;

Putnici koji pate od astme ne moraju imati liječničku potvrdu, međutim 120 sati prije polaska moraju nas obavijestiti. Putnikova vlastita boca s kisikom mora biti odobrena za putovanje zrakom u kabini zrakoplova. Potrebno je naše prethodno odobrenje. Tijekom leta, putniku je dopušteno koristiti bocu s kisikom samo pod nadzorom posade zrakoplova.

Putniku koji boluje od dijabetesa dopušteno je nositi u ručnoj prtljazi lijekove koji će mu biti potrebni tijekom leta.

Gojazni putnici moraju rezervirati dva sjedala i obavijestiti posadu zrakoplova o potrebi dodatnog sigurnosnog pojasa.

9.3. Prijevoz osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti 

(Obavijest u skladu s Uredbom EZ 1107/2006: Prijevoz osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu).

Zalažemo se da omogućimo osobama s invaliditetom ili osobama smanjene pokretljivosti (tj. poteškoće kod ulaska ili izlaska iz zrakoplova, kod sjedanja u sjedalo ili ustajanja iz sjedala ili kod kretanju po kabini) da koriste naše letove. Moguća su ograničenja zbog sigurnosnih propisa i okolnosti poput vrste zrakoplova, rasporeda kabine, ukupne težine ili broja putnika koje zrakoplov može nositi, broja članova posade koji mogu pomagati putnicima u hitnoj evakuaciji, i bilo kojih drugih pitanja koja se odnose na hitne postupke. U izuzetnim slučajevima vam se neće dopustiti ukrcavanje na zrakoplov, ako bi to dovelo zrakoplov, druge putnike, posadu ili vas u bilo koju vrstu rizika. Mi ćemo, uz vašu prethodnu obavijest, procijeniti vašu specifičnu situaciju kako bismo pokušali ispuniti vaše potrebe što je moguće bolje i savjetovati vas o svim ograničenjima transporta koja se mogu odnositi na vaš specifičan slučaj.

Osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti kojima je potrebna pomoć moraju nas obavijestiti o toj činjenici najkasnije 48 sati prije polaska.

Osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti su putnici čija je pokretljivost ograničena zbog neke fizičke invalidnosti, mentalnog invaliditeta ili poremećaja ili bilo kojeg drugog invaliditeta ili dobi, a čije stanje zahtijeva posebnu pozornost zračnog prijevoznika. Pomoć koju pruža zračni prijevoznik ovisi o sigurnosnim propisima, opremi zrakoplova i situaciji zračne luke.

Na temelju obavijesti koju je popunio putnik pružamo sljedeću pomoć invalidnim osobama i osobama smanjene pokretljivosti:

Vrsta pomoći WCHC

Putnik kojemu treba pomoć kroz zračnu luku (odlazak i dolazak), ulazak u zrakoplov i silazak s njega, te sjedanje u i izlazak sa svog mjesta u zrakoplovu.

Vrsta pomoći WCHS

Putnik kojemu treba pomoć kroz zračnu luku odlazak i dolazak), te na stepenicama prema zrakoplovu.

Za putnike s poteškoćama u učenju.

Vrsta pomoći (PETC)

Putnik koji putuje sa psom vodičem ili psom pomoćnikom i kome treba:

 • da netko hoda s njim kroz zračnu luku (odlazak i dolazak) do njegovog sjedala u zrakoplovu; i
 • poseban sigurnosni izvještaj od kabinskog osoblja.

Vrsta pomoći BLND

Slijepi ili slabovidni putnik kome treba:

 • da netko hoda s njim kroz zračnu luku (odlazak i dolazak) do njegovog sjedala u zrakoplovu; i
 • poseban sigurnosni izvještaj od kabinskog osoblja.

Na naše letove ne prihvaćamo STCR (putnika koji se može prevoziti samo na nosilima u ležećem položaju).

Ako ćete putovati električnim kolicima ili skuterom za mobilnost, najmanje 48 sati prije leta morate nam reći marku, model i težinu invalidskih kolica ili skutera, kao i njegovu visinu kada se sklopi. U zračnu luku morate donijeti upute za uporabu invalidskih kolica ili skutera.

Opći uvjeti

 • Akumulator invalidskih kolica ili skutera mora biti suha/gel baterija ili litij-ionska baterija. (Litij-ionske baterije ne mogu prelaziti ukupno 300 vati. Ako vaša invalidska kolica ili skuter imaju dvije litij-ionske baterije, svaka ne smije biti veća od 160 vati.) Baterija mora biti isključena, a izloženi terminali moraju biti zaštićeni od kratkog spoja.
 • Ključ invalidskih kolica ili skutera mora se izvaditi ili se mora isključiti pomoću džojstika, prekidača ili tipke za izolaciju ili drugog mehanizma za izolaciju (poput Anderson konektora ili Airsafe utikača).
 • Kada su invalidska kolica ili skuter sklopljeni, moraju odgovarati našim vratima za utovar tereta; u suprotnom nismo u mogućnosti prihvatiti ih na putovanje.
 • Invalidska kolica i skuteri za mobilnost ne mogu biti u kabini zrakoplova.

Preporučujemo vam da osigurate dodatno putno osiguranje da biste pokrili sredstva za mobilnost, jer je naša odgovornost koja se odnosi na njih ograničena Konvencijom iz Montreala 1999.

9.4. Zarazne bolesti i stanja kože 

Sve aviokompanije mogu odbiti prevoziti putnike s medicinskim stanjima koja se mogu pogoršati ili imati ozbiljne posljedice tijekom leta. Više informacija o tome dano je u podacima o zdravstvenoj sposobnosti za let Svjetske zdravstvene organizacije.

Ako imamo razloga vjerovati da možda bolujete od zarazne bolesti ili stanja kože ili imate vidljivo stanje kože, možda ćete morati pokazati liječničku potvrdu ili pismo liječnika kako biste potvrdili da ste sposobni letjeti.

Ako imate neko od sljedećih stanja, morate imati medicinsku potvrdu kojom potvrđujete da ste sposobni za let.

 • rubeola (mora proći najmanje četiri dana od pojave osipa)
 • ospice (mora proći najmanje sedam dana od pojave osipa)
 • zaušnjaci (oteklina mora pasti, što obično traje sedam dana, ali može potrajati i do 14 dana)
 • vodene kozice (mora proći najmanje sedam dana od posljednjeg pojavljivanja osipa)

9.5. Trudne žene 

Ako ste trudni 28 tjedana (ili više), morate dobiti potvrdu liječnika da možete putovati zrakoplovom. Ova potvrda treba datirati najkasnije dva tjedna prije rezerviranog leta i morate nam je pokazati kako bismo Vam dali dopuštenje za let kojim namjeravate letjeti. Ako nemate ovu potvrdu, možemo vas odbiti za prijevoz.

Ne možete putovati nakon 36. tjedna trudnoće ili 32. tjedna ako imate kompliciranu trudnoću ili nosite blizance, trojke ili tako dalje.

Možete letjeti 7 dana nakon poroda, sve dok nije bilo komplikacija ili operacije. Ako ste imali carski rez ili vam je bila potrebna operacija, ne možete letjeti najmanje 10 dana i trebat će vam liječnička potvrda.

9.6. Prijevoz djece

 Iz sigurnosnih razloga, bebe (u dobi od 8 dana do 24 mjeseca – dojenčad):

 • moraju sjediti u krilu odrasle osobe koristeći sigurnosni pojas za dojenčad kojega osigurava kabinsko osoblje; ili
 • mogu putovati u svom sjedištu ako je isto odobreno za zrakoplovni prijevoz i to samo uz prethodnu najavu nama.

Maksimalan broj novorođenčadi s kojima odrasla osoba smije letjeti je 2. Ne osiguravamo dječja mjesta.

Djeca od 24 mjeseca starosti trebaju odvojeno sjedalo u zrakoplovu.Djeca koja putuju bez pratnje odrasle osobe:

 • Djeci mlađoj od 5 godina nije dopušteno putovanje bez pratnje odraslog putnika;
 • Djeci u dobi od 5 do 12 godina dopušteno je putovanje bez pratnje odrasle osobe pod uvjetom da ih prije leta prati odrasla osoba do mjesta polaska, a prijevoznik dobije pismenu potvrdu o tome na standardnom obrascu i kaže da će druga odrasla osoba dočekati dijete na odredištu zračne luke.
 • Za vrijeme putovanja takva djeca (UM) primaju pomoć u mjestu polaska i na odredišnom mjestu.
 • Djeci od 12 do 18 godina dopušteno je putovanje bez pratnje odraslih osoba. Dijete može dobiti prijevoznikovu pomoć (MAAS) na pisani zahtjev roditelja.

Pisani obrasci zahtjeva (UM/MAAS) za pratnju djece dostupni su na zahtjev.

Ako dijete putuje bez roditelja ili odgojitelja, djetetu moraju biti dostavljeni svi potrebni putni dokumenti u skladu sa zakonima i propisima.

ČLANAK 10 – NEPRAVILNOSTI U LETU 

Obavezujemo se maksimalno angažirati da s vama i vašom prtljagom, uz razumnu otpremu poštujemo i pridržavamo se objavljenih rasporeda koji vrijede na datum putovanja. Možda ćemo morati mijenjati vrijeme letova, često iz razloga koji nisu pod našom kontrolom i, prema tome, ne možemo jamčiti vremena navedena u voznim redovima. Ako nam pošaljete kontakt podatke, nastojat ćemo vas obavijestiti o svim takvim promjenama. Ako nakon kupnje karte značajno izmijenimo zakazano vrijeme leta, što za vas nije prihvatljivo, imat ćete pravo otkazati rezervaciju i zatražiti povrat sredstava uplaćenih za kartu.

10.1. Kašnjenja, uskraćivanje ukrcaja, otkazivanje 

Ako je vaš let otkazan ili dugo kasni, ili ako vam je uskraćeno ukrcavanje, imate pravo na određena prava u skladu s važećim zakonom. Primjenjuju se pravila navedena u sljedećem stavku:

 • u pogledu letova koji polaze iz zračne luke u EU ili države potpisnice Sporazuma ECAA i letova koji polaze iz zračne luke u trećoj zemlji do zračne luke u EU ili države potpisnice Sporazuma ECAA; ako putnici nisu primili naknadu ili odštetu te im je dana pomoć u toj trećoj zemlji;
 • pod uvjetom da putnik ima potvrđenu rezervaciju na dotičnom letu i prijavi se kako je predviđeno, ili ako nije naznačeno vrijeme, najkasnije 45 minuta prije objavljenog vremena polaska;
 • gdje je Trade Air Ltd operativni prijevoznik leta.

Pravila navedena u ovom stavku ne primjenjuju se na putnike koji putuju slobodnim ili smanjenim vozarinama koje nisu izravno ili neizravno dostupne javnosti.

Odgoda

Do odgode dolazi kada let kasni preko predviđenog vremena polaska:

– 4 sata za letove veće od 3500 km

– 3 sata za letove između 1500 km i 3500 km, kao i za letove unutar EU veće od 1500 km

– 2 sata za letove do 1500 km

Kada se očekuje da će vaš let imati veliko kašnjenje, putnici imaju pravo na skrb dok čekaju, što uključuje:

– besplatne obroke i osvježenja u razumnom odnosu s vremenom čekanja

– smještaj u hotelu ako je potrebno

– dva kratka telefonska poziva, faks ili e-mail poruke,

– ako je kašnjenje najmanje 5 sati i putnik odluči da ne putuje na letu koji je odgođen, naknada za troškove karte u roku od sedam dana, po cijeni po kojoj je kupljena, za dio ili dijelove putovanja koji nisu izvršeni, i za već izvršeni dio ili dijelove ako let više ne služi nikakvoj svrsi u odnosu na izvorni plan putovanja, zajedno s, kad je to relevantno, povratnim letom do prve točke polaska, što prije.

Zabranjeno ukrcavanje

Ako vam se u slučaju prebukiranja odbije ukrcavanje na naš zrakoplov, imate pravo na:

– brigu i povrat neiskorištenog dijela karte,

– preusmjeravanje po sličnim uvjetima do vašeg krajnjeg odredišta u najranijoj prilici

– ovisno o dostupnosti sjedala, umjesto toga možete odabrati preusmjeravanje do vašeg krajnjeg odredišta na kasniji datum, prema vašem izboru

– u slučaju prisilnog uskraćivanja ukrcaja, imate pravo i na naknadu.

Visina naknade ovisi o udaljenosti planiranog leta ili alternativnom letu koji vam je predložen.

Iznosi naknade su:

 1. a) 250 EUR za letove do 1500 km
 2. b) 400 EUR za letove između 1500 km i 3500 km i
 3. c) 600 EUR za sve ostale letove koji nisu navedeni u točkama a) i b)

Ako vam se ponudi alternativni let i predviđeno vrijeme dolaska ne prelazi:

– 2 sata za letove do 1 500 km

– 3 sata za letove između 1 500 km i 3 500 km, kao i za letove unutar EU veće od 1500 km

– 4 sata u odnosu na sve ostale letove.

Navedeni iznosi naknade bit će umanjeni za 50% (tj. 125 EUR, 200 EUR i 300 EUR).

Otkazivanje

Ako je vaš let za koji imate valjanu rezervaciju otkazan, imate pravo na preusmjeravanje, njegu, povrat i naknadu kako je navedeno u slučaju uskraćivanja ukrcaja. Nema prava na naknadu kad putnik bude obaviješten o otkazu:

– najmanje dva tjedna prije određenog polaska, ili

– između dva tjedna i sedam dana prije redovnog vremena polaska i alternativnog leta koji polazi ne više od 2 sata prije prvobitno zakazanog vremena polaska i stiže do krajnjeg odredišta manje od 4 sata nakon zakazanog vremena dolaska, ili

– manje od sedam dana prije planiranog vremena polijetanja, a alternativni let polijeće najkasnije 1 sat prije prvobitno zakazanog vremena polaska i stiže do krajnjeg odredišta manje od 2 sata nakon zakazanog vremena dolaska.

Nećemo biti odgovorni i nećete imati pravo na naknadu ako se otkazivanje pripisuje izvanrednim okolnostima.

Vaš zahtjev za naknadu treba podnijeti u roku od 15 dana od dana kad vam je odbijeno ukrcavanje u naš zrakoplov ili od dana otkaza vašeg leta.

Nadoknada se isplaćuje elektroničkim bankovnim prijenosom.

10.2. Zamjena prijevoznika/zrakoplova 

Zadržavamo pravo zamjene alternativnog prijevoznika i/ili zrakoplova.

ČLANAK 11 – PONAŠANJE U ZRAKOPLOVU 

11.1. Općenito 

Ako prema našem mišljenju, vaše ponašanje u zrakoplovu ugrožava zrakoplov ili bilo koju osobu ili imovinu u zrakoplovu, ili ometate posadu u obavljanju njihovih dužnosti, ili ne poštujete upute koje posada pruža, uključujući, ali ne ograničavajući se na one koje se tiču pušenja, konzumiranja alkohola ili droga ili se ponašate na način koji uzrokuje nelagodu, neugodnosti, oštećenja ili ozljede drugih putnika ili posade, možemo poduzeti onakve mjere koje smatramo potrebnim kako bismo spriječili nastavak takvog ponašanja, uključujući lišenje slobode. U bilo kojem trenutku možete biti iskrcani i odbijeni u prijevozu i te se može pokrenuti postupak zbog kaznenih djela počinjenih u zrakoplovu. Od vas također možemo zahtijevati naknadu štete koju ste prouzročili.

11.2. Elektronički uređaji 

Iz sigurnosnih razloga možemo zabraniti ili ograničiti rad elektroničke opreme u zrakoplovu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, mobilne telefone, prijenosna računala, prijenosne diktafone, prijenosne radio uređaje, uređaje koji su opremljeni laserom, CD uređaje, elektroničke igre ili prijenosne uređaje, uključujući igračke i radio-uređaje za upravljanje. Dopuštena je uporaba slušnih pomagala i srčanih stimulatora.

11.3 Letovi na kojima je zabranjeno pušenje 

Svi naši letovi su nepušački letovi. Pušenje je zabranjeno u svim područjima zrakoplova. To se odnosi i na elektroničke cigarete.

11.4 Vlastiti alkohol 

Konzumacija alkohola kupljenog prije vašeg leta nije dopuštena u zrakoplovu.

11.5 Obvezni sigurnosni pojasevi 

Općenito se traži da tijekom cijelog leta ostanete sjediti i dužni ste vezati sigurnosne pojaseve dok sjedite.

ČLANAK 12 – DODATNE USLUGE 

Ako promoviramo usluge bilo koje treće strane koja nudi usluge osim letova (poput željezničkih i autobusnih transfera, rezervacije hotela ili hostela, najam automobila, parkiranje ili brze usluge zračne luke), te usluge pružaju treće strane i primjenjuju se njihovi uvjeti. Ne odgovaramo ni za jedan aspekt njihovih usluga. Konkretno nismo odgovorni za zakašnjele ili netočne informacije ili za nedostatak informacija. 

 

ČLANAK 13 – ADMINISTRATIVNE FORMALNOSTI 

13.1. Općenito 

Odgovorni ste za dobivanje svih potrebnih putnih isprava i viza te za poštivanje svih zakona, propisa, naredbi i zahtjeva za putovanja zemalja iz kojih polazite, u koje odlazite ili kroz koje prolazite.

Nećemo biti odgovorni za posljedice koje nastaju uslijed nemogućnosti putnika u pribavljanju takvih dokumenata ili viza ili udovoljavanju takvim zakonima, propisima, naredbama, zahtjevima, pravilima ili uputama.

13.2. Putni dokumenti 

Prije putovanja morate predočiti sve izlazne, ulazne, zdravstvene i druge dokumente koji se zahtijevaju zakonom, uredbom, naredbom, traženjem ili drugim obvezama dotičnih država te nam dopustiti da uzmemo i zadržimo kopije istih. Zadržavamo pravo odbiti prijevoz ako niste ispunili ove uvjete ili ako se čini da vaši putni dokumenti nisu valjani.

13.3. Odbijanje ulaska 

Ako vam se uskrati ulazak u bilo koju zemlju, bit ćete odgovorni platiti bilo koju novčanu kaznu ili troškove koji nas terete od strane dotične vlade, kao i troškove prijevoza iz te zemlje. Vozarinu naplaćenu za prijevoz nećemo vratiti do mjesta odbijanja ili uskraćivanja ulaska. 

13.4. Putnik odgovoran za novčane kazne, troškove pritvora, itd. 

Ako smo dužni platiti novčanu kaznu ili kaznu ili snositi bilo kakav trošak zbog vašeg nepoštivanja zakona, propisa, naredbi, zahtjeva ili drugih zahtjeva za putovanja u dotičnim zemljama ili ako niste dostavili potrebne dokumente, nadoknadit ćete nam na zahtjev bilo koji tako plaćeni iznos ili tako nastale troškove. Na takvu uplatu ili trošak možemo primijeniti vrijednost neiskorištenog prijevoza vaše karte ili bilo kojeg od vaših sredstava u našem vlasništvu.

13.5. Carinska inspekcija 

Ako je potrebno, prisustvovat ćete inspekciji vaše prtljage od strane carinskih ili drugih državnih službenika. Ne odgovaramo za bilo kakav gubitak ili štetu koju ste pretrpjeli tijekom takve inspekcije ili ako niste ispunili ovaj zahtjev.

13.6. Sigurnosna inspekcija 

Dužni ste proći sve sigurnosne provjere od strane vlada, službenika zračne luke ili od nas.

ČLANAK 14 – ODGOVORNOST ZA ŠTETU

14.1 Općenito 

Odgovornost društva Trade Air Ltd i svakog prijevoznika koji sudjeluje u vašem putovanju odredit će vlastiti Uvjeti putovanja.

Odredbe o odgovornosti društva Trade Air su sljedeće:

Ako ovdje nije drugačije navedeno, međunarodna putovanja, kako je definirano u Konvenciji, podliježu pravilima odgovornosti Konvencije.

Osim ako je ovim odredbama drugačije određeno, u vezi s prijevozom koji Konvencija ne uređuje međunarodnim prijevozom, naša odgovornost je podložna zakonu.

Ovaj Članak 14 sažima pravila odgovornosti iz Konvencije i zakona, ali ako nisu u skladu s Konvencijom ili zakonom ili drugim primjenjivim zakonima, Konvencija ili uredba ili drugi primjenjivi zakoni prevladat će ovaj Članak 14.

14.2 Naknada u slučaju smrti ili tjelesne ozljede 

Prijevoznik je odgovoran samo za štetu pretrpljenu u slučaju smrti ili tjelesne ozljede putnika pod uvjetom da se nesreća koja je prouzročila smrt ili ozljedu dogodila u zrakoplovu ili tijekom bilo kojeg postupka ukrcaja ili iskrcaja.

Za štetu u slučajevima smrti ili tjelesne ozljede koja ne prelazi 128.821 SDR, nećemo se koristiti nikakvom obranom. Međutim, u slučajevima kada se dokaže da su takve štete prouzročene ili su doprinijele nepažnjom ili drugim nezakonitim činom ili propustom oštećene osobe ili osobe koja zahtijeva odštetu, prijevoznik će biti u cijelosti ili djelomično oslobođen od odgovornosti prema podnositelju zahtjeva. Za štetu koja prelazi 128.821 SDR, prijevoznik se može obraniti od odštete dokazivanjem da nije bio nepažljiv ili na neki drugi način kriv ili da je takva šteta nastala samo iz nepažnje ili drugog pogrešnog djela ili propusta treće strane.

14.3 Akontacije 

Za štetu u slučaju smrti putnika, Prijevoznik će izvršiti akontaciju do 16.000 SDR po putniku, osobi koja ima pravo na naknadu u roku od 15 dana od dana identifikacije osobe koja ima pravo na naknadu, u slučajevima kada su takva plaćanja potrebna kako bi se zadovoljile neposredne ekonomske potrebe. Takvo plaćanje ni pod kojim uvjetima ne predstavlja naše priznanje odgovornosti, a plaćeni iznos bit će uključen u konačni iznos osobi koja ima pravo na naknadu. Ovo avansno plaćanje nam se ne refundira, osim kada se dokaže da je osoba koja je primila isplatu ili je umrla ili je putnik koji je pretrpio štetu djelomično ili u potpunosti odgovoran za nastalu štetu ili je isplatu primila osoba koja nema pravo na takvu naknadu.

14.4 Putnik i zakašnjenje prtljage 

U slučaju štete uzrokovane kašnjenjem u prijevozu osoba, odgovorni smo za štetu ukoliko nismo poduzeli sve razumne mjere da izbjegnemo štetu ili ako je nemoguće poduzeti takve mjere. Odgovornost za kašnjenje putnika ograničena je na 5.346 SDR po putniku.

U slučaju štete uzrokovane kašnjenjem u prijevozu prtljage, odgovorni smo za štetu ukoliko nismo poduzeli sve razumne mjere da izbjegnemo štetu ili ako je nemoguće poduzeti takve mjere. Odgovornost je ograničena na 1.288 SDR po putniku.

U slučaju da podnositelj zahtjeva ne ublaži štetu ili je doprinio nastanku štete, iznos zahtjeva za naknadu štete umanjuje se za iznos koji se odnosi na doprinos podnositelja zahtjeva. Podnositelj zahtjeva posebno je dužan izvršiti pravovremene, razumne i primjerene zamjene kupnje.

14.5 Uništenje, gubitak ili oštećenje prtljage 

Nećemo biti odgovorni za štetu nastalu uslijed uništenja, gubitka ili oštećenja nepredane prtljage, osim ako je šteta nastala našom krivnjom ili krivnjom naših službenika ili agenata. Svaka odgovornost za štetu nastala je smanjenjem svake nepažnje s vaše strane koja uzrokuje ili doprinosi šteti u skladu s primjenjivim zakonom.

Osim u slučaju kada je šteta prouzročena s namjerom da nanese štetu ili nesmotreno djelovanje, naša odgovornost u slučaju oštećenja predane prtljage bit će ograničena na 1.288 SDR po putniku. Ako težina prtljage nije evidentirana na provjeri prtljage, pretpostavlja se da ukupna težina predane prtljage ne prelazi primjenjivi iznos besplatne prtljage za dotični razred prijevoza.

14.6 Pravila o odgovornosti 

Mi ćemo biti odgovorni samo za štetu nastalu tijekom prijevoza na letovima ili segmentima leta gdje se naš kod zrakoplovne tvrtke pojavljuje na karti za taj let ili segment leta.

Ako izdajemo kartu na kojoj je naše ime označeno na karti za taj let ili segment leta, a zapravo vas je u naše ime prevozio drugi prijevoznik, smatramo se ugovornim prijevoznikom i za to ćemo biti solidarno odgovorni sa stvarnim prijevoznikom. Ako izdajemo kartu s kodom zrakoplovne tvrtke drugog prijevoznika ili ako čekamo prtljagu za prijevoz kod drugog prijevoznika, to činimo samo kao agent drugog prijevoznika.

Ako se utvrdi naša odgovornost, odgovorni smo za vas samo za naknadu štete koju imate pravo nadoknaditi za dokazane gubitke i troškove po Konvenciji ili zakonu. Nećemo biti odgovorni za gubitak profita, bilo kakvu neizravnu ili posljedičnu štetu ili bilo kakvu štetu kada putujete tijekom ili u svrhu poslovanja.

Ne odgovaramo za štetu na prtljazi putnika ili za štetu na drugom putniku, uzrokovanu vama ili imovini koja se nalazi u vašoj prtljazi. Bilo koji putnik, čija imovina uzrokuje štetu drugom putniku ili njegovoj imovini, nadoknadit će nama sve gubitke i troškove koji su nastali kao posljedica toga.

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu na predmetima koji nisu dopušteni kao sadržaj predane prtljage prema Članku 8.2, uključujući krhke ili pokvarljive predmete, predmete koji imaju posebnu vrijednost, poput novca, nakita, plemenitih metala, sunčanih naočala, naočala, glazbenih instrumenata, radnog alata, računala, osobnih elektroničkih uređaja, optičkih ili fotografskih uređaja, telekomunikacijske opreme ili uređaja, obveznica, vrijednosnih papira ili drugih dragocjenosti, poslovnih dokumenata, putovnica i drugih identifikacijskih dokumenata, ključeva ili uzoraka.

Nismo odgovorni za bilo koju bolest, ozljedu ili invaliditet, uključujući smrt, koji se može pripisati vašem fizičkom stanju, niti za pogoršanje takvog stanja.

Ne odgovaramo za bilo kakvu štetu nastalu uslijed našeg poštivanja važećih zakona ili vladinih pravila i propisa ili zbog vašeg nepoštivanja istih.

Ugovor o prijevozu, uključujući ove Uvjete putovanja i iznimke ili ograničenja odgovornosti, odnose se na naše ovlaštene agente, službenike, zaposlenike i predstavnike u istoj mjeri kao i na nas. Ukupni iznos koji možete povratiti od nas i od ovih ovlaštenih agenata, zaposlenika, predstavnika i osoba ne smije prelaziti iznos naše vlastite odgovornosti, ako postoji.

Ništa u ovim Uvjetima putovanja ne ograđuje se bilo kakvog isključivanja ili ograničenja naše odgovornosti prema Konvenciji, zakonu ili primjenjivim Zakonima ako nije izričito drugačije navedeno.

ČLANAK 15 – VREMENSKO OGRANIČENJE ZA ZAHTJEVE I RADNJE 

15.1. Obavijest o zahtjevima 

Za potrebe ovdje spomenutog zahtjeva, ako je predanu prtljagu prihvatila osoba s oznakom identifikacije prtljage, a ona se tada ne žali, to je dokaz (osim ako ne postoji drugi dokaz) da je prtljaga dostavljena u dobrom stanju i u skladu s ugovorom o prijevozu.

Ako želite podnijeti zahtjev u vezi s gubitkom ili oštećenjem vaše predane prtljage ili zakašnjele prtljage, morate nam pisati što je prije moguće.

– Zbog gubitka ili oštećenja, morate nam pisati u roku od sedam dana od zaprimanja/ne zaprimanja vaše prtljage.

– Za zakašnjelu prtljagu morate nam pisati u roku od dvadeset i jednog dana od datuma kada ste bili u mogućnosti dobiti prtljagu.

Svako pravo na naknadu štete prestaje ako se ne pokrene postupak u roku od dvije godine od datuma dolaska na odredište, ili od dana kada je zrakoplov trebao stići, ili od dana kada je prijevoz zaustavljen. Način izračuna zastare utvrđuje se zakonom kojega je odredio sud.

15.2. Zahtjevi za odštetu po EC 261/2004 

Ovaj članak primjenjuje se na zahtjeve za naknadu prema Uredbi EU 261/2004.

Putnici moraju podnijeti zahtjeve izravno Trade Air-u i dopustiti Trade Air-u 30 dana ili onoliko vremena koje propisuje odgovarajući zakon (ovisno o tome što je manje) da izravno odgovori na njih prije nego što treće strane angažira da podnesu zahtjev u njihovo ime.

Trade Air neće obrađivati zahtjeve koje je podnijela treća strana ako dotični putnik nije podnio zahtjev izravno Trade Air-u i dao vremena Trade Air-u da odgovori, u skladu s člankom 15.2.

Putnik može podnijeti zahtjev Trade Air-u u ime drugih putnika u istoj rezervaciji. Trade Air može zatražiti dokaze da putnik ima suglasnost drugih putnika u rezervaciji da podnese zahtjev u njihovo ime.

U skladu s procedurama Trade Air-a, svako plaćanje ili povrat sredstava izvršit će se na bankovni račun putnika u rezervaciji ili na platnu karticu koja se koristi za rezervaciju. Trade Air može zatražiti dokaze da je bankovni račun u vlasništvu dotičnog putnika.

15.3. Ograničenje radnji 

Svako pravo na odštetu će prestati ako nije pokrenuta radnja u roku od dvije godine od datuma dolaska na odredište, ili datuma kada je zrakoplov trebao stići, ili datuma zaustavljanja prijevoza. Način izračuna zastare utvrđuje zakon suda u kojem se predmet raspravlja.

ČLANAK 16 – IZMJENE I ODRICANJA 

Niti jedan od naših ovlaštenih agenata, službenika, namještenika ili predstavnika nema ovlasti mijenjati, modificirati ili odricati se od bilo koje odredbe ovih Uvjeta prijevoza.

ČLANAK 17 – OSTALI UVJETI 

Prijevoz vas i vaše prtljage također se pruža u skladu s određenim drugim propisima i uvjetima koji se odnose na nas ili koje smo usvojili. Ti propisi i uvjeti, koji se povremeno mijenjaju, važni su. Oni se, između ostalog, tiču:

 • prijevoza maloljetnika bez pratnje, trudnica i bolesnih putnika;
 • ograničenja upotrebe elektroničkih uređaja i predmeta; i
 • konzumiranja alkoholnih pića u zrakoplovu;
 • zahtjeva za vizu.
 • Prijevoza opasnih roba u posjedu putnika

Neke pojedinosti o ovim propisima i uvjetima već smo spomenuli u ovim Uvjetima putovanja. Sva daljnja uputstva dostupna su na zahtjev ili na našoj web stranici.

ČLANAK 18 – AUTENTIČNOST TEKSTA 

Jedino je hrvatski tekst ovih Općih uvjeta prijevoza autentičan. Ima li razlika između engleskog i hrvatskog teksta ovih Općih uvjeta prijevoza, za njihovo tumačenje mjerodavan je tekst napisan na hrvatskom jeziku.

Ako je Vaš let otkazan ili je kasnio, ili Vam je uskraćen ukrcaj na let za koji ste imali valjanu rezervaciju, imate određena prava kako slijedi:

Ovdje navedena prava primjenjuju se:

 • na putnike koji putuju iz zračne luke smještene unutar Europske Unije, odnosno na države potpisnice ECAA* Sporazuma i na putnike koji putuju iz zračne luke smještene u trećoj državi u zračnu luku unutar Europske Unije, odnosno neke od država potpisnica ECAA* Sporazuma, osim ako isti nisu primili beneficije ili kompenzaciju i nije im pružena pomoć u toj trećoj zemlji.
 • samo ako imate potvrđenu rezervaciju za let,
 • samo ako se prijavite za let, ako nije drugačije naznačeno, najmanje 45 minuta prije objavljenog vremena polijetanja( osim u slučaju otkazivanja leta ),
 • samo ako Vaša karta nije besplatna ili kupljena s popustom koji nije dostupan javnosti (npr.ID,AD ),
 • na letovima na kojima je Trade Air stvarni prijevoznik.

Navedena prava se neće primijeniti u slučajevima kada se paket aranžman otkaže iz razloga različitih od otkazivanja leta. Navedena prava ne ostvarujete ako je let otkazan ili je kasnio, odnosno ako je odbijen ukrcaj zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, čak i ako su poduzete sve razumne mjere. Izvanredne okolnosti uključuju loše vremenske uvjete, političku nestabilnost, štrajkove, sigurnosne rizike, neočekivane probleme koji mogu utjecati na sigurnost leta.

Nadležna Agencija za provedbu prava putnika:

CCAA – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
10 000 Zagreb
Ulica grada Vukovara 284

KAŠNJENJE
Kašnjenje je polijetanje zrakoplova nakon planiranog vremena prema redu letenja:

 • 4 sata za letove duže od 3500 km,
 • 3 sata za letove između 1500 km i 3500 km te letove unutar EU-a duže od 1500 km
 • 2 sata za letove do 1500 km.

Očekuje li se duže kašnjenje leta, putnici imaj pravo na skrb tijekom čekanja kako slijedi:

 • Besplatne obroke i piće u razumnom odnosu prema vremenu čekanja,
 • Hotelski smještaj ako je potrebno, dva kratka telefonska poziva, telefaks ili slanje poruke putem e-maila.

Briga za putnika može se umanjiti ako bi pružanje takve brige uvjetovalo daljnje kašnjenje. U slučaju kašnjenja dužeg od 5 sati putnici imaju pravo na povrat novca u roku 7 dana za neiskorištene dijelove karte ili za iskorištene dijelove karte ukoliko nastavak leta ne koristi nastavku putovanja i, kada je to svrsishodno, povratan let u prvu točku polazišta.

USKRAĆEN UKRCAJ
Ako Vam je zbog prevelikog broja putnika na letu za koji imate rezervaciju uskraćen ukrcaj, dobrovoljno ili nedobrovoljno:

 • imate pravo na skrb i povrat novca za kartu kako je navedeno u prethodnom odlomku o kašnjenju,
 • ukoliko se odlučite na preusmjeravanje (re-routing) pod sličnim uvjetima na najraniji let do konačnog odredišta, nemate pravo na povrat novca za kartu,
 • ovisno o raspoloživosti sjedala, možete se, umjesto toga, odlučiti na preusmjeravanje na let do Vašeg konačnog odredišta na neki kasniji datum koji Vam odgovara, ali tada sami snosite trošak hrane, smještaja i prijevoza,
 • ako Vam je, protiv Vaše volje, uskraćen ukrcaj zbog prekomjerne rezervacije, ostvarujete pravo na naknadu. Naknada će biti plaćena u gotovini ili bankovnom doznakom na račun ili nekim drugim sredstvima dogovorenim s putnikom. Iznos naknade ovisi o dužini redovitog leta ili zamjenskog leta koji Vam je predložen.

Naknada iznosi:
250 EUR za letove do 1.500 km
400 EUR za letove između 1.500 km i 3.500 km, te za letove, unutar Europske unije, duljine više od 1500 km
600 EUR za letove duže od 3.500 km

Ako Vam je ponuđen zamjenski let / alternativni prijevoz, a vrijeme dolaska u odnosu na Vaš let ne prelazi

 • 2 sata za letove do 1500 km,
 • 3 sata za letove između 1500 i 3500 km te za letove, unutar Europske unije, duljine više od 1500 km,
 • 4 sata za sve druge letove,

Gore navedeni iznos naknade umanjit će se za 50%, tj. 125 EUR, 200 EUR i 300 EUR. Navedena prava ne mogu se ostvariti u slučajevima kada postoje opravdani razlozi da Vam se ukrcaj uskrati, bilo iz zdravstvenih razloga, razloga sigurnosti i zaštite ili neodgovarajuće putne dokumentacije.

OTKAZIVANJE LETA
Ako Vam je otkazan let za koji imate valjanu rezervaciju, također imate pravo na preusmjeravanje, skrb, povrat novca za kartu i naknadu kako je gore navedeno.

Ako je let otkazan zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći iako su poduzete sve razumne mjere, putnik ne ostvaruje pravo na naknade.

Izvanredne okolnosti uključuju loše vremenske uvjete, političku nestabilnost, štrajkove, sigurnosne rizike, neočekivane probleme koji mogu utjecati na sigurnost leta.

Putnik nema pravo na naknadu ako je obavješten o otkazivanju leta:

 • najmanje 14 dana prije polaska prema redu letenja,
 • od 14 do 7 dana prije polaska prema redu letenja te ako je putniku ponuđen zamjenski let / alternativni prijevoz kod kojeg je vrijeme polaska najviše 2 sata prije prvotnog vremena polijetanja, a neće prouzročiti kašnjenje na konačno odredište više od 4 sata od planiranoga prvotnog vremena slijetanja.
 • manje od 7 dana prije vremena polaska prema redu letenja, a putniku je ponuđen zamjenski let / alternativni prijevoz kod kojeg je vrijeme polaska najviše jedan sat prije prvotnog vremena polijetanja, a neće prouzročiti kašnjenje na konačno odredište više od 2 sata od planiranoga prvotnog vremena slijetanja.

PRAVA PUTNIKAUskraćen ukrcajOtkaz letaKašnjenje >5HKašnjenje <5H
1. Skrb (hrana / piće / hotel*)DADADADA
2. Alternativni prijevoz / povrat prijevoznine / odgoda putovanjaDADADANE
3. NaknadaDADANENE

*Pravo na prijevoz do hotelskog smještaja i hotelski smještaj se ostvaruje ukoliko postoji potreba za istim uzevši u obzir nastavak putovanja.

KAKO ZATRAŽITI NAKNADU
Da biste zatražili naknadu, molimo da se obratite na:

TRADE AIR
V.Nazora 5, 10 410 VELIKA GORICA
e-mail: putnici@trade-air.com

U nastavku Vam donosimo smjernice što učiniti u slučaju da dođe do neregularnosti u prijevozu putnikove prtljage. Iako ćemo učiniti sve što je u našoj moći da Vašu prtljagu na vrijeme i bez ikakvih nepravilnosti prevezemo do krajnje destinacije, nažalost, neregularnosti se katkad mogu dogoditi.

Vrste neregularnosti u prijevozu prtljage su:

 • Nedospjela prtljaga (prtljaga kasni na odredište ili izgubljena na odredištu)
 • Oštećena prtljaga
 • Sitna krađa (predmeti nedostaju iz prtljage)

Putnik mora prijaviti bilo kakvu neregularnost u prijevozu prtljage u zračnoj luci dolaska u Ured za izgubljenu/nađenu prtljagu (LL Office).

Osoblje Ureda za izgubljenu/nađenu prtljagu sastavit će izvješće o nepravilnosti – PIR (Property Irregularity Report). Ovaj dokument mora biti potpisan i od strane putnika i od strane agenta Ureda za izgubljenu/pronađenu prtljagu. Navedeno Izvješće potrebno je proslijediti emailom na putnici@trade-air.com te uz njega priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Avionsku kartu
 • Prtljažni privjesak
 • Bankovni podaci putnika

 

Nedospjela prtljaga

Trade Air nadležna služba tragat će za Vašom prtljagom te nakon njezina pronalaska organizirati besplatnu isporuku prtljage u najkraćem mogućem roku.

Detaljan opis Vaše prtljage unosi se u globalno prisutan sustav Worldtracer kako bi se omogućilo lakše traganje. U trenutku kada vaša prtljaga pristigne u zračnu luku dolaska, javit ćemo vam i u suradnji s vama organizirati dostavu.

Nastojte prilikom prijave navesti što više detalja, posebice vanjskih detalja temeljem kojih bi se razlikovala Vaša prtljaga od ostalih. Također, toplo preporučamo putnicima da svoju prtljagu označe personaliziranim naljepnicama (npr. Oznaka sa imenom i prezimenom) koje bi olakšale potragu za prtljagom.

U slučaju kašnjenja prtljage dužeg od 5 dana, zbog čega ste imali troškove za kupnju najnužnijih toaletnih potrepština i odjevnih predmeta, vaš zahtjev za naknadu troškova s kopijama računa pošaljite na već spomenute kontakte.

Imajte na umu da Trade Air procjenjuje svaki zahtjev pojedinačno i neće moći prihvatiti kupnju nepotrebnih predmeta poput nakita, skupe odjeće, skupe kozmetike itd.

Vaš će zahtjev biti riješen u najkraćemu mogućem roku, o čemu ćete biti informirani na vašu e- mail ili kućnu adresu.

 

Izgubljena prtljaga

Ne pronađemo li vašu predanu prtljagu u roku od 45 dana, smatrat će se izgubljenom. Vaš zahtjev za naknadu štete mora biti poslan Kontakt Centru za putnike na e-mail adresu: putnici@trade-air.com

 

Oštećena prtljaga

Ako je vaša prtljaga oštećena i to primijetite po dolasku, podnesite zahtjev na email putnici@trade-air.com sa sljedećom dokumentacijom.

 • PIR (Izvještaj o neregularnosti)
 • Preslika prtljažnog privjeska
 • Opis štete (detaljno objašnjenje štete i vrsta marke kofera)
 • Slike oštećenja

Takav zahtjev možete podnijeti odmah po dolasku ili ako vam šteta nije odmah vidljiva u roku od 7 dana od dolaska leta. Zahtjev nakon ovog razdoblja neće biti prihvatljiv.

 

Ograničenja odgovornosti

Trade Air neće biti odgovoran za gubitak, štetu ili kašnjenje u isporuci sljedećih predmeta ukoliko su se isti nalazili u putnikovoj prtljazi, sa ili bez našeg znanja:

 • Lomljive ili lakopokvarljive stvari, hrana, novac, nakit, dragocjeni metali, naočale, srebrnina
 • Poslovni papiri, putovnice ili drugi identifikacijski dokumenti, vrijednosni papiri
 • Glazbeni instrumenti, kamere, prijenosna računala, elektronički uređaji (poput računala, mobitela, i-pods, ipads, kamere isl.) i njihovi dodaci
 • Obveznice, ključevi bilo koje vrste, radni alat koji se smatra vrijednim
 • Lijekovi, uzorci

Gubitak ručne prtljage, ručnih predmeta ili osobnih predmeta

Trade Air neće biti odgovoran za gubitak ručne prtljage, ručnih predmeta ili osobnih predmeta unutar zrakoplova, prilikom registracije za let, ukrcavanja ili iskrcavanja. Međutim, svakako će nastojati pronaći i vratiti zagubljeni  predmet. U slučaju pronalaska zagubljenog predmeta, kabinsko osoblje ili bilo koje drugo Trade Air osoblje će navedeni predmet predati lokalnom Uredu za izgubljeno/pronađeno

Trade Air neće biti odgovoran za dostavu zagubljenih ručnih prtljaga, ručnih predmeta ili osobnih predmeta, odnosno putnici osobno moraju organizirati dostavu i isporuku o vlastitom trošku putem kurirskih službi (DHL; Overseas isl.)